Informacje organizacyjne dla uczestników

Obiekt festiwalowy – biuro organizacyjne:
Koniński Dom Kultury – plac Niepodległości 1

Hotel festiwalowy:
hotel Konin – Aleje 1 Maja 13